A playlis de... #171: Dani Barreiro

A playlis de... #171: Dani Barreiro

Ven | 21:00 | 22:48

Daniel Barreiro Garrido é artisticamente desde hai seis anos Dani Barreiro e co segundo apelido de: and Friends. Antes de subir aos escenarios estivo subido á bicicleta profesionalmente desde os trece. Tamén competiu en tandem para a Fundación Once. E logo paso a ser director deportivo de varios clubs.

Comparte recordos, experiencias persoais e profesionais. E ademais arríncase a tocar e cantar 'Aínda que ti non o saibas', unha chiscadela a dous artistas, Quique González e Enrique Urquijo.

A playlist de...

Nós propoñemos un invitado; eles e elas fan a súa selección musical

A playlist de...#81 José Freire

Ven | 21:00 | 22:41

José Freire, axente do Corpo Nacional de Policía recentemente xubilado e asesor -na actualidade- do Sindicato Nacional de Policía (SUP).

Descargar
A playlist de...#81 José Freire
Fechar