Pontevedra Viva!

Paula Sanmartín

Nacida en Pontevedra en 1998. Realizou estudos secundarios obrigatorios e Bacharelato no Instituto de Ensinanza Secundaria de Poio. Formouse coma técnico de imaxe na Escola Audiovisual de Vigo (EAV) cursando o módulo de Iluminación Capatación e Tratamento da Imaxe.