Pontevedra Viva!

Natalia OlivaresNutricionista de Nutrición Sin Más, un grupo de enérxicos mozos que detectaron que a nosa alimentación cambiará de forma drástica nos vindeiros anos, e por iso queren participar neste nobre proceso, traendo a mellor información con respaldo científico que axude a mellorar a calidade de vida de todos nós.