Mientras esto dure #19: Os perxuizos do peche hostelero

Mientras esto dure #19: Os perxuizos do peche hostelero

Lun | 21:00 | 21:28

Elena Vitoria é portavoz de Hoempo. Con ela facemos números. Os que seguen correndo para o sector hostaleiro a pesar de volver a botar o peche. Que gastos hai que afrontar e en que cantidade tradúcese?. Outros números dos que falamos con esta portavoz, corresponden ás axudas procedentes de diferentes administracións, non exentas de letra pequena. 

Mentres isto dure

A covid-19 colocounos nunha nova realidade. Mentres isto dure, así nos cambia a vida.

Mientras esto dure #49

Sab | 12:00 | 12:37

Juan Turnes, coordinador de hospitalización covid no CHOP amáis de xefe do Servizo de Dixestivo.

Descargar
Mientras esto dure #49
Fechar