Mentres isto dure #1: Arquitectos

Mentres isto dure #1: Arquitectos

Xov | 21:00 | 21:09

O Colexio Arquitectos de Pontevedra pon sobre a mesa unha serie de necesidades que evidencian a nova realidade provocada pola COVID19. Esta nova realidade, estiman, conlevará un  bajón na súa actividade provocado polo contexto económico e no que respecta ao cliente as vivendas en ámbito rural van ser máis demandadas resultado da experiencia vivida durante o confinamento.

Demandan a todas as Administracións agilizar licenzas para actividades industriais e comerciais; unha aposta seria pola rehabilitación  E en terceiro lugar, a implementación de licenzas dixitais a través dunha plataforma de interoperabilidade que o Colexio está a ofrecer aos concellos galegos.

Mentres isto dure

A covid-19 colocounos nunha nova realidade. Mentres isto dure, así nos cambia a vida.

Mientras esto dure #49

Sab | 12:00 | 12:37

Juan Turnes, coordinador de hospitalización covid no CHOP amáis de xefe do Servizo de Dixestivo.

Descargar
Mientras esto dure #49
Fechar