Pontevedra Viva!

Xesús López Fernández

Nacido onde o mar de Vigo, ano 1931, vive en Pontevedra dend´o ano 1936. ÿ Bachiller Superior e Profesor Mercantil, actualmente xubilado da Banca. Foi cofundador do primeiro programa de radio en lingua galega, anos 1966/7, en Radio Pontevedra, colaboración do Ateneo da capital. 92 programas en total.

Colaborador en diversos medios:

  • No desaparecido Xornal Diario de Pontevedra, 83 colaboraciós.
  • ÿ colaborador semanal no Diario de Pontevedra, na edición dos luns, dende hai máis de dez anos.
  • Ten colaborado en diversos medios con soporte dixital: Galiciainformación, A Contrafío, Xornal.com (uns cincocentos traballos), e ocasionalmente nalgúns otros medios e revistas.
  • Ten aportando diversas colaboraciós ó fondo documental de iberica2000.org.

Ecoloxista convencido, foi cofundador da APDR. ÿ membro activo de Salvemos Pontevedra. ÿ titular dun blog sobre ecoloxía, sociedade, viaxes, literatura galega, etc.,nacido no 2007: O blog de xesús lópez. ÿ lector de Historia e novelas históricas, de viaxes e policiacas. ÿ aficionado á música sinfónica, de cámara e polifónica (Bach, Beethoven, Brahms, Händel, Tomás Luís de Victoria, e un longo etcétera). ÿ defensor do galego da oralidade.