Pontevedra Viva!

Karina Muñoz

Licenciada en Medicina pola Universidade Autónoma de Barcelona, obtendo a especialidade en Psiquiatría no EOXI de Vigo. Magíster en Psiquiatría Legal pola Universidade Complutense de Madrid. Actualmente desenvolve a súa actividade como psiquiatra e psiquiatra forense en Pontevedra (2015) e en Vigo (2016)