Pontevedra Viva!

Fundación Galega Contra o Narcotráfico

A Fundación Galega contra o Narcotráfico é unha organización independente e sen ánimo de lucro que ten por obxecto a loita contra o tráfico ilícito de drogas e as súas consecuencias. Constituída a partir da Plataforma Galega contra ouNarcotráfico, que iniciou a súa actividade como tal en 1994, a Fundación integra no seu seo unha ampla representación dos distintos estamentos sociais, entidades e institucións unidas pola vocación e o compromiso de combater o narcotráfico e as graves consecuencias sanitarias, sociais, humanas e económicas que orixina na nosa sociedade