Pontevedra Viva!

Fundación Alexandre Bóveda

Os obxectivos centrais da Fundación Alexandre Bóveda son, segundo se podía e se pode ler nos estatutos da entidade, divulgar o ideario político de Alexandre Bóveda, así como dar a coñecer a súa figura e contexto histórico do que fixo parte de xeito sobranceiro, nomeadamente o tempo da II República.