Pontevedra Viva!

Bernardo Sartier

Avogado dende hai 25 anos.

Letrado-Xefe da Asesoría Xurídica da Deputación Provincial hai 12 anos.

Traballa na Deputación hai case 30 anos.

Exerceu como Administrador Xeral da Cidade Infantil Príncipe Felipe e como Director de Xestión da mesma.

Gañador de Premios de Relatos de Verán de La Voz de Galicia.

Realiza a contraportada dos xoves do Diario de Pontevedra.