Pontevedra Viva!

Vicente García Legísima

Avogado. Concelleiro de Réxime Interior, Persoal e Patrimonio no Concello de Pontevedra