Pontevedra Viva!

Opromar

A Organización de Produtores de Pesca do Porto e Ría de Marín (OPROMAR) é unha organización que aglutina a máis de 30 empresas pesqueiras que agrupan a buques das seguintes modalidades: Arrastreiros, Palangreiros e Cerqueiros.

Entre os fins da OPROMAR atópanse os de apoiar e fomentar todas aquelas accións encamiñadas a mellorar a actividade pesqueira, facendo especial fincapé na sustentabilidade e a viabilidade a longo prazo, coa finalidade de xerar beneficios sociais e económicos. Para iso sempre procuramos un enfoque  ecosistémico a fin de garantir que as actividades pesqueiras teñan o mínimo impacto no medio mariño, evitando desta forma a degradación do mesmo.