Pontevedra Viva!

María José Fariña Busto

Arquitecta pola E.T.S. de Arquitectura de Valladolid, en exercicio libre da profesión.

Fun:
Secretaria de do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Presidenta da Delegación en Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Vicedecana de Asuntos Académicos da Facultade de Belas Artes.
Arquitecta de apoio ao Vicerrectorado do Campus de Pontevedra, Universidade de Vigo.
Profesora da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo
Docente no Máster Universitario "Tecnoloxías para a protección do Patrimonio cultural Inmoble", Universidade de Vigo
Profesora de Construción e Historia da Arquitectura, Escola Taller "Castillo de Portillo", Universidade de Valladolid.