Pontevedra Viva!

Juan Diego M. Alcaraz

Orixinario de Madrid e criado na faldra do monte Lobeira, este xornalista -agora afincado no Val do Salnés- dedicou gran parte da súa vida ao mundo do motor. Xornalista en activo e membro da FAPE dende 1988, tivo o seu primeiro contacto coa prensa do motor aos catorce anos, e dende entón dedicouse a iso compaxinándoo cos seus estudos no instituto e a universidade. Membro fundador da revista Motor16 en 1983 traballou como redactor de peche, formou parte do equipo de probas e dirixiu os catálogos ata o 89, cando se integrou á redacción do diario El Mundo como redactor e posteriormente xefe da sección de motor. A partir do 95 -durante outros dez anos- colaborou con Interviú e outras publicacións do Grupo Z, alternando a edición e dirección de Infor (RFEA), Nueveonce e Altas Prestacións. Formouse como monitor especialista nas escolas de condución de Alfa Romeo, SAGERIS e RACE, ademais de participar en cursos e conferencias sobre seguridade vial e mobilidade para a terceira idade. ÿ mergullador dende 1990, ano a partir do que comezou a colaborar en revistas especializadas -dentro e fóra de España-, e mesmo dirixiu durante seis anos unha web dedicada ao mundo mariño.