Pontevedra Viva!

Ilustre Colegio de Procuradores de Pontevedra

O Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra titela e ampara o exercicio profesional das súas colexiadas/os, brindando unha asistencia material e humana que posibilita o funcionamento dos servizos do Colexio e das súas Delegacións, en apoio ao procurador no exercicio das súas funcións