Pontevedra Viva!

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

As confrarías de pescadores son entidades de carácter económico e social cunha profunda tradición histórica en Galicia, que teñen o seu orixe no século XIII cando aparece a "Irmandade das Vilas e Marismas dos Reinos de Galicia e Asturias"