Pontevedra Viva!

Enrique Sánchez Sotelo

Vigo (1973)

Filólogo inglés e español. Profesor, escritor, fundador da Asociación Formas Difusas e editor na Editorial Discursiva