Pontevedra Viva!

Elena Suárez Sarmiento

Deputada do Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Diplomada en Profesorado EXB, máster en Dirección e Xestión de Servizos Sociais. Técnica superior en Prevención de Riscos Laborais