Pontevedra Viva!

Edith GómezEditora en Gananci, apaixoada do marketing dixital, especializada en comunicación online. Négase a irse á cama cada noite sen ter aprendido algo novo. Inquiétanlle as ideas de negocio e, máis aínda, aportar unha ollada creativa ao pequeno mundo no que vivimos.

Twitter: @edigomben