Pontevedra Viva!

Diego L. Huerta

Licenciado en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela (1.996), Preparando Oposicións ás Carreiras Xudicial e Fiscal e Corpo de Secretarios Xudiciais (1.997-2002). Posteriormente cursa na Escola Superior Profesións Xurídicas "TEUCRO IURIS". (2002-2004), Diplomatura de Estudos profesionais de Avogado, no Iltre. Colexio de Avogados de Pontevedra, cursando os estudos de Doutorado na mesma Facultade de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, dentro do Dpto. de Dereito Mercantil e do Traballo (2005-2007), con obtención do Diploma de Estudos Avanzados (DEUSA.) No ano 2008, obtén o título de Máster en Dereito Urbanístico e do Medio, pola Universidade de Vigo.

Desenvolveu labor de preparador de opositores ao corpo de Auxilio e Tramitación do Ministerio de Xustiza, efectuando substitucións de Secretario Xudicial, fundando o seu propio despacho profesional en 2.002, desenvolvendo dende setembro de 2.012, a súa carreira profesional en LENER, como Avogado Sénior do Departamento de Dereito Mercantil, na oficina de Vigo.

Foi designado como Administrador Concursal en diversos procedementos concursais.