Pontevedra Viva!

Consello Galego de Colexios de Médicos

O Consello de Colexios de Médicos de Galicia agrupa a todos os colexios profesionais de médicos da comunidade autónoma