Pontevedra Viva!

César AbalConcelleiro do Partido Popular de Pontevedra desde o pasado mes de maio de 2012. ÿ un recoñecido blogueiro pontevedrés desde o ano 2006. Escribiu desde entón máis de 1750 artículos. Na actualidade está realizando un máster en Comercio Internacional