Pontevedra Viva!

Carlos Xerardo Casais

Vigués de pura cepa aínda que con profundas raíces betanceiras, é licenciado en dereito e un apaixonado da pintura actual, da música de sempre e, en xeral, a calquera tipo de expresión artística que estimule a imaxinación. Nos faladoiros cos seus amigos é mordaz e os seus puntos de vista son enxeñosos, cando non disparatados ou marxinais. Os seus comentarios adoitan vir referendados pola súa propia tira de cómic. Os "recortiños", como el os chama, son os personaxes onde condensa as súas opinións e as garda para o recordo