Pontevedra Viva!

Asunción Maus

Ostenta, no ámbito autonómico, a representación institucional e legal de SATSE. Correspóndelle a dirección da xestión do sindicato, o control e supervisión das actividades dos distintos órganos directivos do mesmo, para velar polo cumprimento dos fins e obxectivos do Sindicato de Enfermería na súa autonomía.

Graduada en Enfermería na Universidade de Vigo na EUE Meixoeiro en 1995.

Enfermeira con máis de 27 anos de servizos prestados no Sergas, con experiencia nos ámbitos de Atención Primaria e Especializada desde o ano 1995.

Comezou como delegada do Sindicato de Enfermería no ano 2003. Desde 2022 está á fronte da secretaria provincial de Ourense, que compaxina coa secretaría autonómica de SATSE Galicia desde setembro de 2023.