Pontevedra Viva!

Asociación Amizade

Amizade creouse no ano 1988 promovendo e defendendo os dereitos das persoas con discapacidade e forma parte da Confederación Galega de persoas con discapacidade (COGAMI).