Pontevedra Viva!

Asociación Amigos da Dorna de Portonovo

Asociación sen ánimo de lucro fundada en 1997 e dedicada á conservación de embarcacións tradicionais