Pontevedra Viva!

Asociación A Solaina de Combarro

A Solaina é unha Asociación cultural fundada en 1987, cuxos obxectivos fundamentais son a defensa e a promoción do patrimonio construído do pobo de Combarro, declarado Conxunto Histórico en 1972, e da calidade de vida dos seus habitantes