Pontevedra Viva!

AETINAPE

A Asociación de Titulados Náutico Pesqueiros (AETINAPE) é unha entidade profesional, de natureza libre, plural e democrática. A organización fundouse en 1982 e mantense única e exclusivamente coa achega dos seus socios.

Entre os seus labores históricos cabe apuntar dous: Unha constante loita por aumentar o nivel de seguridade marítima en todos os seus aspectos, e o recoñecemento académico e profesional das titulacións marítimo pesqueiras, ademais do incremento das atribucións profesionais na mariña mercante e a pesca.

Ademais deste aspecto reivindicativo, AETINAPE edita unha influente publicación especializada en temas marítimos, e ofrece aos seus afiliados constantes informacións acerca de posibilidades laborais e formativas. Tamén mantén un servizo de estudos xurídicos de gran importancia para observar as distintas disposicións das administracións públicas en materia marítimo pesqueira.