Pontevedra Viva!

A.U.P.A.

Autónomos Unidos para Actuar: Reivindicamos uns dereitos xustos e acordes ao noso traballo tal e como indica a constitución