Pontevedra Viva!

Marta Cerviño

Estudou belas artes e piano especializándose no eido da investigación artística, proxectos educativos, de mercado e deseño.

Traballou tanto para o sector público como o privado, na universidade, galerías (para proxectos específicos), pequenas empresas e con artistas. A temática ten sido diversa; montaxe, investigación, redacción, coordinación, educación, etc. Tanto en España como no estranxeiro.

Dende que rematou os seus estudos centrou a súa carreira profesional en coñecer o mundo interior de todo o que se move arredor da arte e a música.

Nas redes sociais expón fotos sobre os sitios que visita. Os eventos que publica están moi relacionados co deseño, arte, moda... comunicando novas de interese e funcionando tamén como diario persoal.

Facebook
Blog